Rantatonttien pakkolunastukset keskeytettävä

Paikallislehdissä oli jokin aika sitten esillä Jämsänjoen varren rantatonttien osien pakkolunastus.
Lunastuksen perusteena pidettiin lähes 30 vuotta sitten hyväksyttyä asemakaavaa, jonka mukaan osa tonteista on  puistoaluetta. Vetoaminen näin vanhaan asemakaavaan osoittaa pysähtyneisyyttä.
Ajat ovat muuttuneet ja aikanaan tehty huono ratkaisu täytyy korjata.

Suunniteltu rantaraitti voi välillä ja kyseisten tonttienkin kohdalla kulkea etäämpänä esimerkiksi Paattilantietä pitkin, samoin kuin Jyväskylässäkin Jyväsjärven, Tuomiojärven ja Palokkajärven rantaraitit kulkevat välillä etäällä rannasta säästäen olemassa olevat ranta-asunnot. Tällä tavalla ei jouduttaisi tiukan talouden aikana käyttämään rahaa kalliiseen lunastusmenettelyyn sekä investoimaan uuden rantaraittiosuuden rakentamiseen ja vältytään tulevilta vuosittaisilta puistoalueen ylläpitokustannuksilta.
Rakentamattomina julkisessa omistuksessa olevat rannat ovat tupanneet pusikoitua.

Rantatonttien osien pakkolunastus on keskeytettävä heti. Pakkolunastukset kuuluivat entiseen Neuvostoliittoon ja sosialismiin, ei nykyajan Suomeen. On kaupungin etu muuttaa asemakaavaa ja luopua pakkolunastuksesta. Korjaustoimenpiteiden tulee myöskin käynnistyä kaupungin puolesta eikä niitä pidä edellyttää tonttien omistajilta. Tontin omistajat pitäisi mieluummin palkita ranta-alueen hyvästä hoidosta. Tylyllä menettelyllä ja toimenpiteillä on jo ajettu monia asukkaita ja yrityksiä pois Jämsästä. Enää ei saisi lähteä yhtään.

Vetovoimatekijänä Jämsässä tarvitaan mieluummin lisää omarantaisia tontteja isojen veneilykelpoisten vesistöjen äärellä. Nykyaikana ei enää voida toimia vanhanaikaisten kaavoitusperiaatteiden mukaisesti.
On ymmärrettävä, että Jämsän tyyppiset kunnat ovat kilpailutilanteessa asukkaista ja yrityksistä. Kaavoituksen täytyy olla asiakaslähtöistä ja se kunta, joka parhaiten palveluillaan vastaa asukkaiden ja yritysten odotuksia, voittaa kilpailun niistä.

Pakkolunastuksella sahataan omaa oksaa. Se ei tuo Jämsään yhtään uutta asukasta tai veronmaksajaa, mutta saattaa viedä täältä useita. Muuttotappiokuntana Jämsällä ei todellakaan ole varaa menettää enää
yhtään.

Hannu Weijo