Keskustan Jämsän puoluekokousaloite

Suomen Keskusta r.p.:n puoluekokous pidetään Turussa 13.–15.6.2014. Keskustan Jämsän kunnallisjärjestö on tehnyt puoluekokousaloitteen vakituisen ja vapaa-ajan asuinkunnan jaetusta tuloverotusoikeudesta.

Aloitteen ideana on, että lainsäädännöllä varmistettaisiin kuntien yhtäläinen mahdollisuus tuloverotusoikeuteen, jolloin palveluita tarjoavalla kunnalla olisi verotusoikeus asukkaaseensa. Verotus tapahtuisi asukkaan ilmoittaman painotuksen mukaan, jolloin tämä mahdollistaisi kunnille osakuntalaisen verotusoikeuden. Ajatuksena on, että tämän myötä kunnat saataisiin helpommin myöntämään vapaa-ajan asunnoille ympärivuotisia asumisoikeuksia.

Viime vuosikymmenten aikana ympäri vuoden asuttavien vapaa-ajan asuntojen määrä on lisääntynyt, kun samalla asutus keskittyy suuriin keskuksiin. Tästä seurauksena on maaseudun näivettyminen ja usealla kunnalla on jatkossa vaikeuksia turvata peruspalvelut. Tarkoituksena on tasata verotuloja, sillä molemmat kunnat ovat satsanneet infraan ja palveluiden ylläpitoon. Tällöin molemmilla kunnilla olisi mahdollisuus verottaa asukasta hänen ilmoittamansa jakosuhteen perusteella. Kuitenkin vähintään niin, että toisen kunnan tuloverotusoikeus olisi 20 %.

Julkisen vallan tehtävänä on edistää jokaisen oikeutta asuntoon ja tukea asumisen omatoimista järjestämistä. Kansalaisen perusoikeuksien kannalta olisi tärkeää antaa mahdollisuus määritellä asumisensa rajat vapaammin. Juuri voimaan tulleen terveydenhuollon palvelujen uudistus mahdollistaa vapauden valita terveyspalvelujen tarjoaja, miksi emme siis vapauttaisi myös asumisen mahdollisuudet?