Jämsällä sote-asiassa takinkäännön paikka?

Teksti julkaistu Jämsänseudussa 29.8.2014

Viime aikoina poliittista keskustelua on värittänyt erilaiset näkemykset uudesta sote-lakiluonnoksesta. Keskustelua on syytäkin käydä, koska lakiluonnoksen perusteella
Jämsän ja Jokilaakson Terveys Oy:n tilanne on erikoinen.

Lakiluonnos lähtee siitä, että palveluntuottajan täytyy olla kunta tai kuntayhtymä ja että työntekijän on oltava sen palveluksessa. Lisäksi sote-alue ei voi ostaa koko palvelua yksityiseltä, mutta palveluntuottaja osittain kyllä.

Tämä asettaa Jokilaakson Terveyden haasteelliseen tilanteeseen. Sen olisi käytännössä tehtävä uusi sopimus kuntayhtymän (tällä hetkellä kuin sairaanhoitopiiri) kanssa palvelujen tuottamisesta.
Sopimus sisältäisi kaikki tämän hetkiset palvelut.

Näistä sopimuksista täällä Jämsässä on huonoja kokemuksia. Tämän hetkistä Pirkanmaan shp:n ja Jokilaakson Terveyden tilannetta seuranneena, ei voi kuin epäillä. Se, mitä on sovittu Pirkanmaan shp:n ostoista Jämsältä, ei ole toteutunut. Näissä kuvioissa iso vie ja pieni vikisee.

Muutama vuosi sitten Jämsän siirtyessä Keski-Suomen shp:stä Pirkanmaalle, suunta näytti lupaavalta ja päätöksiä tehtiin sen hetken näkymien mukaan. Silloin ruoho vihersi aidan takana.

Jämsällä on nyt hyvä mahdollisuus harkita paluuta takaisin Keski-Suomeen. Jämsä voisi pyrkiä sote-palveluita tuottamaan kuntayhtymään Jyväskylän ja muiden Keski-Suomen kuntien kanssa, jossa eteläisen
Keski-Suomen alueen terveyspalvelut ja osan Keski-Suomen leikkaustoiminnasta hoitaisi Jokilaakson Terveys. Lakiluonnoksen mukaan tämä on mahdollista, koska JLT:n tuottama palvelu olisi vain osa isoa kokonaisuutta.

Paluu vanhaan voi olla houkutteleva, koska Keski-Suomen keskussairaalallekin siitä on etua.
Sieltä voidaan purkaa potilasjonoja ja näin käyttää Jokilaakson Sairaalaa oman kapasiteettinsa tasaamiseen. Tämä myös yhdistää maakuntaa ja helpottaa elämää monessa muussakin asiassa.

Nyt on vain pidettävä pää kylmänä ja pyrittävä kääntämään tämä uudistus yhteiseksi eduksi.

Matti Similä
kaupunginvaltuutettu (kesk)