Lukiopäätös on pitkäntähtäimen ratkaisu

Jämsässä on ajankohtainen ja suuren mielenkiinnon kohteena ratkaisu lukion tulevasta sijoituspaikasta. Kysymyksessä on pitkäntähtäimen investointi eikä ratkaisua siksi pidä tehdä lyhyt näköisesti vain hetken
investointikustannusten perusteella. Ratkaisua tehtäessä on liike-elämän tavan mukaan otettava investointikustannusten ohella huomioon tulevien vuosien käyttö- ja ylläpitokustannukset, investoinnin tulovaikutukset sekä ratkaisun merkitys lukion menestykseen ja vetovoimaan.

Käyttö- ja ylläpitokustannukset ylittävät lukionkin tyyppisissä laitoksissa muutamassa vuodessa investointikustannukset ja niillä on siten suurempi merkitys kaupungin talouden kannalta kuin pelkillä investointikustannuksilla. Mikäli ne  unohdetaan ratkaisua tehtäessä, tehdään päätös puutteellisen tiedon
varassa. Valittaessa tulevien kustannusten ja tulovaikutuksen osalta huonompi ratkaisu, saatetaan kaupungin talous entistä huonompaan kierteeseen. Rakennuttamisen ammattilaisten keskuudessa on tunnettua, että halpa, huono investointi tulee pitkällä tähtäimellä usein paljon kalliimmaksi kuin hyvä investointi. Hyvän investoinnin ei tarvitse kuitenkaan olla mitään kerskarakentamista.

Lukion vetovoiman ja menestyksen kannalta sen paras sijoituspaikka on varmasti Jämsän keskustassa.
Se on myös kaupungin kehityksen ja keskusta-alueen liike-elämän elinvoiman kannalta hyvä vaihtoehto.
Sillä on merkitystä kaupungin verotulokertymään. Kaupungissa täytyy olla ainakin yksi elävä keskusta opiskelijoineen. Muutoin kaupunki näivettyy edelleen.

On syytä muistaa, että kunnat ja lukiot ovat kilpailutilanteessa opiskelijoista. Hyvillä opiskelijoilla on mahdollisuus valita lukio-opiskelupaikkansa muuallakin, kuten esimerkiksi Jyväskylässä ja Tampereella. Opiskelijat valitsevat sen lukion, joka on heistä vetovoimaisin. Mikäli hyvän keskiarvon omaavat opiskelijat entistä enemmän hakeutuvat muualle lukioon, tulisi Jämsän lukion menestys esimerkiksi ylioppilaskirjoitusten tulosvertailussa mahdollisesti huononemaan ja vetovoima siltä osin heikkenemään.
Toivon, että ratkaisu lukion sijoituspaikasta tehdään edellä mainitut seikat huomioiden monipuolisesti
harkiten.

Hannu Weijo