Syysvuosikokouksen tiedote 2017!

Keskustan Jämsän kunnallisjärjestö piti sääntömääräisen syysvuosikokouksen 19.11.2017. Kokouksessa vieraili kansanedustaja Petri Honkonen
puhumassa seutukaupunkien kehityksestä. Samalla hän kannusti kaikkia osallistumaan normien purkutalkoisiin. Hyvänä esimerkkinä talkoista
toimii ympäristövaliokunta, joka on käsitellyt lukuisia teknisluontoisia muutoksia maaseudulle rakentamisen helpottamiseksi.

Kokousväkeä puhutti paikallisella tasolla Jämsän taloudellinen tila ja siihen liittyvät säästötoimenpiteet. Toisaalta katseita suunnattiin jo tulevaan Himoksen MasterPlan 2035 visioon ja sen paikkakunnalle tuomiin mahdollisuuksiin. Maakunnallinen yhteistyö koettiin tärkeäksi, minkä vuoksi yhteistyötä seutukunnan muiden kuntatoimijoiden kanssa tiivistetään.

Vuosikokous päätti vuodelle 2018 uuden johtokunnan kokoonpanon. Puheenjohtajana jatkaa Merja Lahtinen. Kunnallisjärjestön varapuheenjohtaja Matti Similä ja kunnallisjärjestön sihteeri Mimmi Puhakka jatkavat myös entisissä tehtävissään.

Vastaavasti johtokunnan kokoonpanoon tuli muutoksia. Johtokunnan jäseniksi valittiin Lea Hiekkamäki, Mika Kyrö, Arja Maunula, Anssi Mennala, Johanna Nivala, Sanna Pekki, Atte Porkkala, Leena Pärnäjärvi, Teemu Sanaslahti ja Tarja Uusipaasto.