Maaseutumainen Nauhakaupunki

Julkaistu Jämsän seudun mielipiteissä 25.3.2013

Kehittäminen asumisviihtyvyyden ja elinkeinopolitiikan vahvistamiseksi alkaa suunnitelmasta ja sitoutumisesta jatkuen tekoina. Koko asian betoninen perusta on viihtyvyys, vetovoimaisuus ja infra. Tällaisen vision jalkauttaminen on meidän yhteinen asia.

Himoksen vaikutuspiiriin nivoutuva kehittäminen antaa hyvän pohjan koko Jämsän asukasluvun lisäämiselle. Myös vapaa-ajan asuntojen muuttaminen pysyviksi asuinpaikoiksi on yksi Jämsän asukasmäärän lisäämisen
kulmakiviä.

Kaupunkimme kasvaminen, Seppolasta Ruotsulan ja Säyryläntien vartta pitkin Himoksenalueelle ja sieltä Sammallahteen, Patajoen tien vartta pitkin päättyen Juokslahteen, tätä nauhamaista ”käytävää” pitkin, on
tulevaisuuden realismia, sillä tällä hetkellä Jämsästä puuttuu vetovoimaisia omakotitalotontteja. Tämän käytävän varrella on erinomaista rakennusmaata, loistavia maisemallisia rakennuspaikkoja, Patalahti-näkyvyydellä, Päijänne-näkyvyydellä ja Juoksjärvi/Ruonanlahti –näkyvyydellä.

Ysitie ja jotakuinkin kunnossa oleva alempiasteinen tieverkko takaa hyvän ja nopean saavutettavuuden etelästä ja pohjoisesta. Olematta kuitenkaan kaukana Keskuskadustamme.

Näille asuinpaikoille haluavat nekin ei-jämsäläiset ihmiset, jotka päivittäin työskentelevät Jyväskylän alueella. Tonttimaan tarjontaa käytävän varrella on satojen omakotitalojen rakentamiseksi, Himosalueen  läheisyydessä on rajattomat mahdollisuuden yritystoiminnalle, majoitukseen ja muuhun pienyrittämiseen täydellisesti sopivilla alueilla. Maanomistajien ja kaupungin välinen yhteistyö- ja toiminta on tämän oteuttamisen ydinasia. Yhteisesti sovitut askelmerkit, infran rakentuminen, kaavoittaminen ja markkinointi tekevät kaivatun ja vetovoimaisen käytävän mahdolliseksi.

Samaan maaliin pelaaminen koituu lopulta koko yhteisömme eduksi, kasvavan asukasmäärän, rakentamisen, yritystoiminnan ja viihtyvyyden muodossa.  Kehittämisen ideointi on yhteinen asia. Toteuttaminen on luovaa hulluutta ja hallitun riskin ottamista. Kehittämiseen ja toteuttamiseen asetetut panokset takaavat moninkertaisen tuotoksen.

Kokonaisturvalliseen maaseutumaiseen asumiseen ja nauhakaupungin kehittämiseen tarvitaan pelirohkeutta ja Jämsäläisen, omiin vahvuuksiimme perustuvan pelikirjan toteuttamista.

Mika Kyrö