Keskustan Jämsän kunnallisjärjestön vuosikokous

Keskustan Jämsän kunnallisjärjestön vuosikokous

sunnuntaina 21.4.2013 kello 17.00 alkaen Partalan entisellä koululla
(Partalantie 212, 42100 Jämsä). Vuosikokouksen jälkeen pidetään kuukausikokous ja valtuustoryhmän kokous samanaikaisesti.

Kuukausikouksessa käsittellään mm. tulevan kaupunginvaltuuston kokouksen 22.4.2013 asioista:

– Jämsän kaupungin lisätalousarviota tälle vuodelle
– taloustilannetta kokonaisuudessaan
– säästöideoita
– palvelurakenteen muutosehdotuksia

Tämä kokous on avoin kaikille keskustalaisille ja toivomme aktiivista osallistumista ja ideointia!

Tervetuloa!